ประชาสัมพันธ์

ไทยเวียตเจ็ท เปิดตัว 'Fly Green Fund' ระดมทุนหนุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

06 เม.ย. 2564

15 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

สายการบินไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ประกาศความร่วมมือในโครงการ 'Fly Green Fund' ระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


นายวรเนติ หล้าพระบาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยเวียตเจ็ท กล่าวว่า พันธกิจของสายการบินไทยเวียตเจ็ท ไม่ได้มีเพียงการมอบโอกาสในการเดินทางอันสนุกสนานแก่ผู้โดยสารเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ซึ่งเวียตเจ็ทเป็นสายการบินแรก ๆ ของโลก ในการปฏิวัติวงการการบิน ผ่านมาตรการลดการใช้พลังงานในหลากหลายมิติ ทั้งยังเลือกใช้อากาศยานที่มีนวัตกรรมประหยัดพลังงาน เช่น อากาศยานแบบ Airbus A321neo ACF ซึ่งเป็นอากาศยานที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยมลภาวะถึง 50% และลดมลภาวะทางเสียงถึง 75% สำหรับโครงการ Fly Green Fund เป็นโครงการที่สายการบินก่อตั้งขึ้น เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไทยเวียตเจ็ทเชื่อมั่นว่า คุณภาพชีวิตที่ดีมาพร้อมกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมมือจากพวกเราทุกคนในฐานะพลเมืองโลก


ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ Fly Green Fund ได้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.vietjetair.com หรือ เลือกบริจาคเมื่อทำการจองบัตรโดยสาร หรือ กล่องรับบริจาค ณ จุดเช็คอิน สายการบินไทยเวียตเจ็ท ทั่วประเทศ หรือ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์ และ บริจาคผ่าน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/UPXE8lqlaxc

ข่าวยอดนิยม