พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

06 เม.ย. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 เมษายน 2564


วันนี้ เวลา 08.10 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จออกพร้อมด้วย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ณ อาคารทรงงานกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 5 เมษายน 2564


ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และทรงบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ซึ่งนิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ และนนทบุรี ได้แก่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดไตรมิตรวิทยาราม, วัดประยุรวงศาวาส, วัดกัลยาณมิตร, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม, วัดชนะสงคราม, วัดเฉลิมพระเกียรติ, วัดระฆังโฆสิตาราม, วัดสุทัศน์เทพวราราม, วัดอรุณราชวราราม, วัดคันลัด, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดอินทรวิหาร, วัดชลประทานรังสฤษ์ดิ์ และวัดพุทธปัญญา


จากนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพร้อมด้วย ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี เมื่อเสด็จถึง ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ


จากนั้น ทรงไถ่ชีวิตสัตว์ เพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ประกอบด้วย โค และกระบือ อย่างละ 2 คู่, แพะ 8 ตัว, ไก่ 100 ตัว และทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวาย พร้อมกับทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย 9 ชนิด ซึ่งกรมประมง จัดถวายรวม 490,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มช้ำ, ปลาสร้อยขาว, ปลากระแห, ปลาเทโพ, ปลาโพง และปลากะโห้


โอกาสนี้ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 ซึ่งประดิษฐานในบริเวณวัด

ข่าวยอดนิยม