พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้ ผอ.บริติช เคานซิล ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท

06 เม.ย. 2564

6 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้อำนวยการสถาบันบริติช เคานซิล ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้ เวลา 14.25 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแอนดรูว์ กลาส ผู้อำนวยการสถาบันบริติช เคานซิล ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ และนางเฮลก้า สเตลมาเกอร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันบริติช เคานซิล ประเทศไทย

ข่าวยอดนิยม