พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ-เจ้าฟ้าทีปังกรฯ ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563

05 เม.ย. 2564

36 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปยัง อาคารศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน สันติวิธีสู่พื้นที่ปลอดภัย” ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันมีหมู่บ้านและชุมชนที่เข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม 23,399 แห่ง


ในการนี้พระราชทาน เงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน แก่ผู้แทนหมู่บ้าน และผู้แทนชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ที่มีความมุ่งมั่นในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวทางสันติวิธี จำนวน 1,056 แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคล


โอกาสนี้ทอดพระเนตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “จากน้ำพระราชหฤทัย สู่ความปลอดภัยร่มเย็น” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบปัญหายาเสพติด ได้พระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนเริ่มต้นให้สำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้น โดยใช้ความรัก ความห่วงใย การให้อภัยและโอกาส เป็นพลังสำคัญในการแก้ปัญหา ซึ่งปีนี้สำนักงานป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยจัดแสดงนิทรรศการ ผลการดำเนินงาน กองทุนแม่ของแผ่นดินจากชุมชนต่างๆ


อาทิ โครงการเยาวชนอาสา จากชุมชนเมืองเก่า จังหวัดชัยภูมิ , โครงการประชาดูแล จากชุมชนวังอ้อ จังหวัดพิจิตร ,โครงการกติกาชุมชน ชุมชนบ้านจางวาง จังหวัดจันทบุรี ,โครงการมวลชนสมานฉันท์ จากบ้านบัลลังก์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งทุกแห่งล้วนมีความมุ่งมั่น แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างจริงจัง อันเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด สามารถขยายผล ไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ เพื่อความสงบสุขของสังคมต่อไป

ข่าวยอดนิยม