พระราชสำนัก

ในหลวง มีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.แห่งสาธารณรัฐเซเนกัล

05 เม.ย. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายน 2564 ความว่า ฯพณฯ นายแม็กคีย์ ซัลล์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซเนกัล กรุงดาการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเซเนกัล ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปของประเทศและประชาชนชาวเซเนกัล


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศ และประชาชนของเราทั้งสอง จะก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มพูนความร่วมมือที่เจริญงอกงามด้วยดี เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้า


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม