การเมือง

'วิษณุ' เผยคำสั่งศาลปกครองกลาง ไม่ได้ทำให้ 'ยิ่งลักษณ์' พ้นผิด เพราะคดียังไม่สิ้นสุด

03 เม.ย. 2564

2K view

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

ศาลปกครองกลางออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 135/2559 ลงวันที่ 13 ต.ค. 2559 ที่ให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการ เป็นเงิน 35,000 ล้านบาท เพิกถอนคำสั่ง ประกาศ และการดำเนินการใด ๆ ของกรมบังคับคดี อธิารยึด อายัดทรัพย์สินเพื่อดำเนินการขายทอดตลาดที่สืบเนื่องจากคำสั่งกระทรวงการคลังดังกล่าว และเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง


ศาลให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงในคดีดังกล่าวมีการทุจริตเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายคนเกี่ยวข้องแต่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กลับมิได้มีการดำเนินสอบสวนให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดควรต้องรับผิดเป็นจำนวนเท่าใดจากการทุจริต อีกทั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรีรับรู้เกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนการทำเอ็มโอยูเพื่อให้มีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ


แต่ในส่วนการทำสัญญาระบายข้าวไม่ได้เกี่ยวข้อง การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เห็นว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายคนในมูลละเมิดกรณีโครงการรับจำนำข้าว ย่อมเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ที่จะต้องดำเนินการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนต้องชดใช้ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่อื่นที่มีส่วนต้องรับผิดในมูลละเมิดเดียวกันกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ รับผิดตามสัดส่วนเฉพาะในส่วนของตน


จึงจะนำจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ต้องรับผิดมากำหนดสัดส่วนความรับผิดของแต่ละคน มิใช่พิจารณาเพียงเสนอความเห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ผู้เดียวเป็นผู้กระทำโดยจงใจปล่อยให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการ อีกทั้งข้อเท็จจริงยังปรากฏในคำให้การของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 5 มิ.ย.2563 ยอมรับว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดในการพิจารณาความรับผิดทางแพ่งว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นผู้สั่งการทำให้เกิดความเสียหายหรือเป็นผู้มีส่วนร่วมโดยตรงในการกระทำละเมิด ประกอบกับ คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวไม่มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติตามโครงการรับจำนำข้าว และไม่อาจพิจารณาเพียงจากผลกำไรขาดทุนทางบัญชี จากการซื้อและขายข้าวตามข้อมูลของคณะอนุกรรมการฯ


โดยต้องคิดคำนวณการหักค่าข้าวเสื่อมคุณภาพ ข้าวคงเหลือในคลังสินค้า การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งอยู่ระหว่างรอการระบายข้าวอยู่เป็นจำนวนมากให้ได้ข้อยุติก่อน การที่นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะในส่วนการกระทำของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ในอัตราร้อยละ 20 ของมูลค่าความเสียหาย จำนวน 178,586,365,141 บาท คิดเป็นเงิน 35,717,273,028.83 บาท จึงไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม


ดังนั้น กรมบังคับคดี อธิบดีกรมบังคับคดี และเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร จึงไม่มีอำนาจที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพื่อดำเนินการขายทอดตลาด และไม่มีอำนาจที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สินที่ นายอนุสรณ์ อมรฉัตร สามี ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อ้างว่าตนมีกรรมสิทธิ์รวมกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ เพื่อดำเนินการขายทอดตลาดได้


ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชดใช้ค่าเสียหายคดีทุจริตโครงการจำนำข้าว 3.5 หมื่นล้านบาท ว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ยึดอายัดทรัพย์สินของนางสาวยิ่งลักษณ์ มาบางส่วน และอยู่ระหว่างการจะยึดต่อ แต่เมื่อศาลปกครองกลางมีคำสั่ง กระบวนการทุกอย่างก็ต้องหยุดไว้ก่อน และจากนี้จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติธรรมดา


เป็นเรื่องธรรมดา ชนะบ้าง แพ้บ้าง ไม่ได้มีปัญหาอะไร ไม่ได้ติดใจอะไร ก็อย่าไปพูดแล้วกันว่าฝ่ายใดชนะ และจะบอกว่าศาลตัดสินยุติธรรม แต่พอแล้วบอกว่า ศาลตัดสินไม่ยุติธรรม ลำเอียง 2 มาตรฐาน ปล่อยให้คดีเดินไปให้ถึงที่สุด ซึ่งทรัพย์สินที่ยึดมาแล้วมีแค่หลักสิบ ไม่ถึงร้อยล้าน นับภาษาอะไรกับ 3.5 หมื่นล้าน


ส่วนกรณีคำสั่งของศาลจะส่งผลต่อทรัพย์ที่ยึดมาและขายทอดตลาดแล้วหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า คดียังไม่ถึงที่สุดก็หยุดไว้ก่อน ไม่เช่นนั้นหากคืนไปแล้วชนะ จะเอาทรัพย์สินกลับมาอีก จะทำแบบนั้นไม่ได้ ต้องรอผลคดีให้สิ้นสุดก่อน อย่างบ้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ ที่ซอยโยธินพัฒนา ก็อายัดไว้ แต่ไม่ได้ทำอะไร หลายคนคิดว่า คำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ออกมา จะทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ พ้นความผิดกลับประเทศได้ ต้องย้ำว่าคำพิพากษาศาลฎีกาให้จำคุกยังอยู่ หากจะกลับมา ก็กลับมาได้ ไม่ได้ว่าอะไร


ชมผ่านยูทูบที่ : https://youtu.be/_rNqe7nG3b8

ข่าวยอดนิยม