พระราชสำนัก

คณะบุคคล และ ปชช. ลงนามถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

03 เม.ย. 2564

32 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้คณะบุคคล สมาชิกราชสกุล ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน และประชาชน รวมถึงประเทศชาติ อาทิ หน่วยราชการในพระองค์ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , กรมการพัฒนาชุมชน , สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด , สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ , มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , กระทรวงศึกษาธิการ , มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน , มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิอนุสรณ์ หม่อมงามจิตรบุรฉัตร สโมสรกรีฑาผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานคร , สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง , บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) , พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ , นายกสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยและศิษย์เก่านักศึกษาผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา, สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ , สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ในพระอุปถัมภ์ , ชมรมรวมใจภักดิ์จักรีวงศ์ , สมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ , สำนักงานอัยการสูงสุด , บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด , มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัยอารามวัตรมหายาน , , กรมประชาสัมพันธ์ , สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ,บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ , กรมยุทธศึกษาทหารบก , มวลชนจิตอาสากรุงเทพมหานคร , สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ,ชมรมรักพ่อหลวง , ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน , เสบียงบุญ by คุณหญิง ,ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ,สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) , และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)


ทั้งนี้ ผู้ที่เดินทางไปลงนามถวายพระพร ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวยอดนิยม