พระราชสำนัก

โครงการทูบีนัมเบอร์วัน จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคใต้

03 เม.ย. 2564

31 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีประกาศผล และมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อแสดงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามแนวพระดำริ ทั้งยังเป็นเวทีการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน


โดยจังหวัด และชมรมที่เป็นต้นแบบ มีผลการดำเนินงานก้าวหน้ามากที่สุดในภาคใต้ / ประเภทจังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต / ประเภทชมรมในชุมชนภูมิภาค ได้แก่ ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จังหวัดภูเก็ต และชุมชนบางมรา-ตอตั้ง จังหวัดพังงา / ชมรมในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี / ชมรมในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวยอดนิยม