พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ

03 เม.ย. 2564

13 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ "กัณฑ์กุมาร" ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา พุทธศักราช 2563


จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดา สมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ศิษย์เก่าจิตรลดา รุ่น 3 ผู้ประกอบการจากสถานประกอบการเครือข่ายของสถาบันฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้อาราธนาพระธรรมกถึกจากวัดต่างๆ มาแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ให้ครบถ้วนภายใน 1 วัน เพื่อให้ได้อานิสงส์สูงสุด และเพื่อเชิดชูบูชา รักษาประเพณีการเทศน์มหาชาติไว้ให้คงอยู่


หลังจาก พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้แสดงพระธรรมเทศนา "กัณฑ์กุมาร" แล้ว ได้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์กุมาร ซึ่งประดับด้วยคาถา 101 พระคาถา ที่เจ้าพระยาพระคลัง(หน) เป็นผู้นิพนธ์ เพลงประจำกัณฑ์คือ เพลงโอดเชิดฉิ่ง โดยกัณฑ์กุมารนี้ มีเนื้อความกล่าวถึงชูชกเดินทาง ไปเฝ้าพระเวสสันดร เพื่อทูลขอพระชาลี และพระกัณหา ไปเป็นทาส ข้อคิดที่ได้จากกัณฑ์นี้ คือความเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ รู้จักโอกาส รู้ความควรไม่ควร จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา

ข่าวยอดนิยม