พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

03 เม.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทาน และของขวัญพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าหน้าที่เชิญไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564


โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี , ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี , สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา , สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา , สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ , พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โปรดให้ และให้เจ้าหน้าที่เชิญแจกันดอกไม้ และของขวัญ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย


ต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังท่าวาสุกรี ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564


โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จด้วย สำหรับพันธุ์ปลาน้ำจืด ที่กรมประมง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เป็นพันธุ์ปลาไทย จํานวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มช้ำ ,ปลาสร้อยขาว, ปลากระแห, ปลาเทโพ, ปลาโพง และปลากะโห้ รวม 590,000 ตัว

ข่าวยอดนิยม