พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้คณะบุคคลเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

02 เม.ย. 2564

44 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานธนาคารออมสิน และคณะพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายของที่ระลึก และปฏิบัติหน้าที่รับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน 2564


ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานองคมนตรี คณะองคมนตรี พร้อมคู่สมรส, นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ,ประธานสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, ประธานวุฒิสภา, สมาชิกวุฒิสภา, ประธานศาลฎีกา, ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ประธานศาลปกครองสูงสุด, ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด, ประธานกรรมการการเลือกตั้ง, คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, คณะผู้บริหารสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ,คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ,ปลัดกระทรวงกลาโหม, นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ,นายทหารสัญญาบัตร ในสังกัดกระทรวงกลาโหม, ผู้แทนสมาคม ภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการทหารบก, ผู้บัญชาการทหารเรือ , ผู้บัญชาการทหารอากาศ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในกองทัพไทย, นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่, ผู้แทนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, สมาคมแม่บ้านทหารบก ,สมาคมภริยาทหารเรือ, สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ , สมาคมแม่บ้านตำรวจ , และผู้แทนมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกรรมการสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564


เสร็จแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และคณะกรรมการบริหารบริษัท ฯ พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย


นายวุฒา ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย


นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2564 และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ข่าวยอดนิยม