เศรษฐกิจ

'ฮาคูโฮโด' ชี้แนวโน้มผู้บริโภคไทยพร้อมเปย์! จับจ่ายสร้างสุขรับเทศกาล

01 เม.ย. 2564

56 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) คาดการณ์คนไทยเตรียมตัวควักกระเป๋าซื้อความสุขรับเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาว โดยเฉพาะหมวดเครื่องสถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) คาดการณ์คนไทยเตรียมตัวควักกระเป๋าซื้อความสุขรับเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาว โดยเฉพาะหมวดเครื่องแต่งกาย พร้อมแพ็คกระเป๋าเที่ยวทั่วไทย ติดตามจากรายงาน แต่งกาย พร้อมแพ็คกระเป๋าเที่ยวทั่วไทย 


สถาบันวิจัยความเป็นอยู่ฮาคูโฮโด อาเซียน (ประเทศไทย) ศึกษาแนวโน้มการบริโภคของคนไทยทุกๆ 2 เดือน จากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน อายุ 20-59 ปี ใน 6 ภูมิภาค ทั่วประเทศ พบว่า ผู้บริโภคกล้าใช้จ่ายมากขึ้นแม้โควิดจะยังอยู่ โดยสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคอยากซื้อมากที่สุดในเดือนเมษายน 5 อันดับแรก คือ อาหาร ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟน เครื่องใช้ภายในบ้าน และเสื้อผ้า รวมไปถึงการท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย


โดยเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาว กระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชัด ทั้งการเตรียมตัวพักผ่อนและการรวมญาติ ท่ามกลางเทศกาลลดราคาที่บรรดาห้างร้านออกมาจูงใจ โดยระดับความสุขในปัจจุบันอยู่ที่ 65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพิ่มขึ้นจาก 64 คะแนนในการสำรวจครั้งก่อน และคาดการณ์ระดับความสุขใน 3 เดือนข้างหน้า ผู้บริโภคคาดว่าจะมีความสุขเท่ากับตอนนี้ 51% เพิ่มขึ้น 2% จากการสำรวจครั้งก่อน คาดว่าจะมีความสุขมากขึ้น 43% เพิ่มขึ้น 2%


ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้หารายได้หลักของครอบครัว โดยมาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาล ทั้งโครงการคนละครึ่ง เราชนะ และม33เรารักกัน เป็นตัวกระตุ้นสำคัญที่ทำให้เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/PQi3htlga9A

ข่าวยอดนิยม