เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส.หนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชลก้าวหน้า

30 มี.ค. 2564

19 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชลก้าวหน้า หลังสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร พัฒนาพันธุ์ ส่งออกแพะเนื้อจนประสบความสำเร็จ 


เสียงเพลงขับกล่อมแพะกว่า 70 ตัว ในคอกที่สะอาดสะอ้าน และไม่แออัด นี่คือส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงที่ทำให้แพะที่นี่โตไว เนื้อได้คุณภาพ หลังจากที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะสิชลก้าวหน้า ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการสนับสนุนเงินทุนตามโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย จำนวน 5,100,000 บาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อนำไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แจกจ่ายให้สมาชิกรายละ 20 ตัว และทำให้เกิดลูกแพะเพิ่มอีกกว่า 300 ตัว


มูลแพะขายได้กระสอบละ 50 บาท ต่อ 20 กิโลกรัม นำไปซื้อหัวเชื้ออาหารและผสมให้แพะกินเพียงมือเช้า ลดต้นทุนไปได้มาก ส่งออกไปเวียดนามผ่านพ่อค้าคนกลางตกตัวละ 4500 บาท นอกจากแพะเนื้อ มูลแพะยังมี แพะขุน แกงแพะ หนังแพะ แพะสวรรค์ หมูสวรรค์ อีกด้วย ปัจจุบันมีสมาชิก 32 คน แต่ยังไม่สามารถผลิตได้ทันความต้องการของตลาด เตรียมขยายพื้นที่การเลี้ยง รับสมาชิกเพิ่ม


ธ.ก.ส.ไม่เพียงให้ทุนจัดซื้อพันธุ์แพะคุณภาพ แต่ยังบูรณาการกับปศุสัตว์พื้นที่ สนับสนุนเกษตรกรให้พัฒนากระบวนการเลี้ยงและผลิตสินค้าแปรรูปที่ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม นำมาซึ่งรายได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชนสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/-M7w1ysBc34

ข่าวยอดนิยม