พระราชสำนัก

'กรมสมเด็จพระเทพฯ' พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท

30 มี.ค. 2564

49 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท


วันนี้ เวลา 14.06 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 นำคณะผู้จัดทำสื่อ 65 พรรษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดทำสื่อดังกล่าว


ต่อจากนั้น เวลา 15.26 น. พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการจัดทำสลากกาชาดกระทรวงอุตสาหกรรม นำ คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นางกรแก้ว วิริยะวัฒนา นายกเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการเบญจมราชาลัยสมาคม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2 เมษายน 2564 ด้วย


นายวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


นายเดชา ภู่ละออ นำเกษตรกรกลุ่มพัฒนาไม้ผล ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตร


ข่าวยอดนิยม