พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ประธานาธิบดีแทนซาเนีย คนใหม่

30 มี.ค. 2564

4 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ไปยัง นางซาเมีย ซูลูฮู ฮัสซัน ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย คนใหม่


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางซาเมีย ซูลูฮู ฮัสซัน ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียคนใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นางซาเมีย ซูลูฮู ฮัสซัน ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย กรุงโดโดมา ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแทนซาเนีย


ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการสนับสนุนและการนำของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย จะใกล้ชิดและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า"


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวยอดนิยม