พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

30 มี.ค. 2564

21 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร


วันนี้ เวลา 17 นาฬิกา 06 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก และใกล้เคียงจำนวนมาก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ


จากนั้น พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่น ทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ก่อนจะประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในการทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร


เวลา 17 นาฬิกา 49 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสิงห์ชัย สุพรรณพงษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พร้อมข้าราชการและประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร


เวลา 18 นาฬิกา เสด็จพระราชดำเนินถึงยังที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ จากนั้นทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ซึ่งสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเดิมที่ทรุดโทรมและคับแคบ ไม่สะดวกต่อการพิจารณาคดีที่เพิ่มขึ้น เป็นอาคารสูง 3 ชั้น สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ หลังคาปั้นหยา มีห้องพิจารณา 14 บัลลังก์ รองรับการขยายงานและให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้น ทั้งยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีให้สะดวกรวดเร็ว พร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้มีอรรถคดี และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลได้เป็นอย่างดี


ศาลจังหวัดพิจิตร เป็นศาลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 มีเขตอำนาจศาลครอบคลุมตลอดท้องที่ 12 อำเภอ ซึ่งมีความพร้อมในการบริหารจัดการคดีให้มีความรวดเร็วและสะดวกต่อผู้มีอรรถคดี โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการส่วนต่าง ๆ อาทิ การไกล่เกลี่ยออนไลน์, การยื่นฟ้อง-ยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Filing และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม


ดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาศาลยุติธรรมสู่ความเป็น Smart Court ที่มุ่งพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอน โดยในปี 2563 ศาลจังหวัดพิจิตร ได้พิจารณาคดีอาญา คดีแพ่ง คดีผู้บริโภค จำนวน 8,183 คดี จากคดีที่คงค้างมาและคดีรับใหม่ จำนวน 9,910 คดี


ข่าวยอดนิยม