พระราชสำนัก

ในหลวง มีข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ปธน.แทนซาเนีย ถึงแก่อสัญกรรม

29 มี.ค. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง นางซาเมีย ซูลูฮู ฮัสซัน ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียคนใหม่ ในการที่ นายจอห์น ปอมเบ โจเซฟ มากูฟูลี ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ความว่า


"ฯพณฯ นางซาเมีย ซูลูฮู ฮัสซัน ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย กรุงโดโดมา ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบข่าวการอสัญกรรมของ นายจอห์น ปอมเบ โจเซฟ มากูฟูลี ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย การจากไปของท่าน เป็นการสูญเสียผู้นำ ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในความมุ่งมั่นอันแรงกล้า ที่จะสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ประเทศ และประชาชนชาวแทนซาเนีย นับเป็นความสูญเสียอันไม่อาจทดแทนได้ ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน ตลอดถึงประชาชนชาวแทนซาเนีย และครอบครัวของท่านประธานาธิบดี ในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าครั้งนี้"


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม