การเมือง

‘เฟมินิสต์ปลดแอก’ แจงปมพบเซ็กซ์ทอย-ถุงยาง ใช้รณรงค์การมีเพศสัมพันธ์ปลอดภัย

28 มี.ค. 2564

13.5K view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

สืบเนื่องกรณี บช.น.แถลงจับผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้าราว 70 ราย พบกัญชา น้ำกระท่อม ถุงยางอนามัย และเซ็กซ์ทอยหลังการสลายหมู่บ้านทะลุฟ้า เชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำเนียบรัฐบาล


   โดยกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก เผยแพร่แถลงการณ์ชี้แจงภาพอุปกรณ์รณรงค์สิทธิทางเพศที่ถูกยึดจากการสลายการชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้า ความว่า “พกถุงยางดีกว่าให้ลูกเกิดมาเป็นขี้ข้าเผด็จการ และการใช้เซ็กส์ทอยเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศเป็นสิ่งที่พึงกระทำมากกว่าใช้อำนาจเผด็จการข่มขืนหัวใจประชาธิปไตยของประชาชน”  


จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจมิชอบเข้าสลายการชุมนุมของหมู่บ้านทะลุฟ้าซึ่งมีกิจกรรมของกลุ่มเฟมินิสต์ ปลดแอกอยู่ด้วยนั้น ได้มีมีขบวนการIOนำภาพและถุงยางอนามัยไปนำเสนอในลักษณะประจานเพื่อหวังให้เกิดความอับอาย กลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกจึงขอชี้แจงว่าพวกเรามีความภาคภูมิในการรณรงค์และทำงานเคลื่อนไหวในประเด็นทางเพศโดยเฉพาะประเด็นสิทธิในเนื้อตัวร่างกายมาโดยตลอด


ภาพเซ็กส์ทอยที่พบนั้นเป็นอุปกรณ์สำหรับรณรงค์เรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลและเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นในการเข้าถึงความสุขทางเพศของประชาชน เฟมินิสต์ปลดแอกสนับสนุนการยกเลิกมาตรา 287 ให้เซ็กส์ทอยถูกกฎหมายเพื่อให้ประชาชน ทุกคนสามารถเข้าถึงความสุขทางเพศได้อย่างปลอดภัย


ภาพถุงยางอนามัยที่พบนั้นเป็นอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมรณรงค์การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย เฟมินิสต์ปลดแอกสนับสนุนการร่วมเพศโดยมีความยินยอมพร้อมใจ (consent) ป้องกันโรคติดต่อและการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยเราได้แจกจ่ายถุงยางอนามัยให้ประชาชนที่มาเข้าร่วมอย่างทั่วถึง


ภาพป้ายขายบริการที่พบเป็นอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมรณรงค์การยกเลิกพ.ร.บ ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เฟมินิสต์ปลดแอกสนับสนุนการส่งเสริมสวัสดิการและสวัดิภาพในการทำงานของพนักงานบริการทางเพศ รวมถึงรณรงค์เพื่อ คืนคุณค่าศักดิศรีความเป็นมนุษย์และในฐานะพลเมืองของรัฐอีกด้วย


นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ของเราที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐนำไปโดยมิชอบ เช่น ธงรุ้งขนาดใหญ่ที่เราใช้รณรงค์สิทธิในการสมรสของกลุ่มเพศหลากหลาย ถุงยางอนามัยสำหรับแจกประชาชน ป้ายรณรงค์ในประเด็นทางเพศอื่น ๆ ที่มีคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้มากกว่าโล่และอาวุธของตำรวจควบคุมฝูงชนอย่างหาที่สุดไม่ได้


เฟมินิสต์ปลดแอกขอยืนยันว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการเคลื่อนไหวสิทธิทางเพศเป็นเรื่องเดียวกัน ตลอดระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมากลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าได้เปิดพื้นที่ให้ประชาชนหลากหลายกลุ่มได้แสดงออกและรณรงค์ในประเด็นต่าง ๆ พร้อมทั้งยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมาโดยตลอด เราจึงขอประณามรัฐบาลไทยจากการใช้อำนาจโดยมิชอบในการสลายการชุมนุมโดยสันติวิธีของ


ประชาชนและยังมีท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประชาชนตลอดมา รัฐบาลจะต้องเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง


เฟมินิสต์ปลดแอกขอฝากถึงรัฐบาลไทยและเจ้าหน้าที่รัฐว่า พกถุงยางดีกว่าให้ลูกเกิดมาเป็นขี้ข้าเผด็จการ และการใช้เซ็กส์ทอยเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศเป็นสิ่งที่พึงกระทำมากกว่าใช้อำนาจเผด็จการข่มขืนหัวใจประชาธิปไตยของประชาชนข่าวยอดนิยม