พระราชสำนัก

พล.อ.หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปี 2563

26 มี.ค. 2564

21 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ ในการประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2563 และเงินสนับสนุนกองทุนเพชรรัตน ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งประทานรางวัล "สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน" แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเล่าเรียน เสียสละเพื่อส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดี ของเยาวชนในสังคม


พร้อมกันนี้ได้ประทานประกาศนียบัตรจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักเรียน นักศึกษา ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี รวม 17 สถาบัน ประกอบด้วย โรงเรียนสายน้ำผึ้ง, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย, โรงเรียนเพชรรัชต์, โรงเรียนศรีอยุธยา, โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา, โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา


โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา จังหวัดภูเก็ต, โรงเรียนห้องสอนศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โรงเรียนเพาะปัญญา จังหวัดตรัง, โรงเรียนธรรมาธิปไตย จังหวัดราชบุรี, โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี และจังหวัดราชบุรี, โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา จังหวัดสระแก้ว ,โรงเรียนพนมมาศพิทยากร จังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร

ข่าวยอดนิยม