พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

26 มี.ค. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมประจำปี 2564 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้ง สวทช. แบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากวังสระปทุม ไปยังอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี


ในการนี้ ได้มีพระราชดำรัส เปิดการประชุมวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 จากนั้น ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริ ซึ่ง "เซิร์น" หรือ "องค์การเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป" เป็นองค์กรวิจัย ด้านฟิสิกส์อนุภาค พลังงานสูงชั้นนำระดับโลก ตั้งอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โอกาสนี้ ทรงเล่าถึงประสบการณ์ การเสด็จพระราชดำเนินเยือน เซิร์น ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา โดยเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรก เมื่อปี 2543 ทรงมีพระราชอุตสาหะติดต่อ และขอโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ร่วมทำวิจัย ทำให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัยร่วมกันระหว่างไทยกับ เซิร์น


หลังจากนั้นทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิ เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานต่างๆ อาทิ โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น , โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์น และโครงการส่งเสริมนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และส่งนักวิจัยไปทำงานวิจัยที่เซิร์น เพื่อพัฒนาให้เกิดการทำวิจัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเซิร์น กับสถาบันการศึกษาของไทยอีกหลายโครงการ


ประเทศไทยก็ได้ทำงานนี้ โอกาสนี้มา 20 ปี แล้ว ก็ขอให้เราร่วมมือกันต่อไป เพื่อประโยชน์ทั้งของเราและประชาคมโลกโดยในส่วนร่วม ทั้งๆที่ตอนนี้ทำก็ยาก ก็ต้องทำแล้วส่งทางออนไลน์แบบนี้ ไม่สะดวกเท่าที่พบหน้ากันตรงๆ ได้คุยกัน เผอิญนึกเรื่องโน้นเรื่องนี้ ก็ได้ทำและอาจจะมีการลอปปี้ของโน่นนี่ น่าจะสะดวกกว่าขอแบบนี้ แต่ยังงัยก็ตามต้องพยายาม ก็ขอให้ฝ่ายไทยจับมือกันแน่นหนา ทำต่อไปเพื่อส่วนร่วม


สำหรับปีนี้ สวทช. จัดงานขึ้นเป็นปีที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการก่อตั้ง เพื่อส่งเสริมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ที่จะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทย มีรายได้สูงขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมของประเทศไทย


โอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ผู้บริหารระดับสูงของเซิร์น กล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น และวีดิทัศน์นิทรรศการความก้าวหน้าทางงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. ได้แก่ 20 ปี แห่งความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น , ผลงานวิจัย วทน. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ นิทรรศการผลงานนวัตกรรม สวทช. ที่นำไปใช้ในสถานการณ์ COVID-19 สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ (New Normal) ผ่านรูปแบบออนไลน์ และสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้


โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของ สวทช. กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ,การเปิดรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 2 พันอัตรา และการสัมมนาวิชาการมากกว่า 34 หัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน อาทิ ด้านนวัตกรรมอาหาร , ด้านพลังงาน,ด้านสุขภาพและการแพทย์ เรื่องการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ผู้ที่สนใจสามารถรับชมได้ ผ่านทางเว็ปไซต์ของสวทช " www.nstda.or.th" และถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจ "NSTD - สวทช." ระหว่างวันที่ 25 ถึง 30 มีนาคมนี้

ข่าวยอดนิยม