พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ให้ผู้พิพากษาประจำศาลรุ่นที่ 72 เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

25 มี.ค. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล รุ่นที่ 72 จำนวน 198 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณ ก่อนเข้ารับหน้าที่


ในโอกาสนี้ นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางกรกันยา สุวรรณพานิช เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายภีม ธงสันติ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท แก่ผู้พิพากษาประจำศาล เพื่อเป็นแนวทางต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความว่า "การที่ผู้พิพากษาประจำศาล ได้มาให้คำสัตย์ปฏิญาณ ก่อนออกไปทำหน้าที่ เป็นครั้งแรกนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการเตือนใจตัวเอง ว่าบัดนี้ จะปฏิบัติงานเป็นผู้พิพากษา อันเป็นตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ที่จะอำนวยความยุติธรรม ให้แก่ประเทศชาติและประชาชน


ในการอำนวยความยุติธรรมนั้น มีข้อควรคำนึงอยู่ว่า กฏหมายเป็นเครื่องมือสำคัญ สำหรับรักษาความยุติธรรมก็จริง แต่เมื่อจะนำมาใช้ ต้องอาศัยดุลยพินิจที่ถูกต้องด้วย ผู้พิพากษาจึงต้องใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และรอบด้าน แล้ววินิจฉัยตัดสินให้ถูกต้อง ชอบธรรม ตามตัวบทกฏหมาย ตามศีลธรรม และตามความเป็นจริง หากท่านทั้งหลาย จะได้คำนึงถึงเรื่องนี้ แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จผล ตามที่ได้ปฏิญาณไว้ ก็จะสามารถสร้างสรรค์ จรรโลงความยุติธรรม ให้เป็นที่ศรัทธา เชื่อถือ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง"

ข่าวยอดนิยม