พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันปากีสถาน

24 มี.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถาน


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถาน ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม 2564 ความว่า


ฯพณฯ นายอารีฟ อัลวี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด ในโอกาสวันปากีสถาน ของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชน และความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน


ข้าพเจ้าขอให้ท่านมั่นใจว่า ประเทศไทยจะพยายามอย่างเต็มกำลัง ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร ที่มีมายาวนาน ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานอันมั่นคง แห่งความเข้าใจอันดี และความมุ่งมั่น ตั้งใจร่วมกัน ให้กระชับแน่นแฟ้นต่อไป


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


ข่าวยอดนิยม