พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

24 มี.ค. 2564

23 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่


วานนี้ เวลา 19.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนิน ถึงยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย


โอกาสนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5, ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ กองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ)


ต่อมา เวลา 20.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ถึงยังกองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ในการทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งกองทัพบก โดยกองพลทหารราบที่ 7 ร่วมกับภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติในฐานะวีรกษัตริย์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการสงครามและการปกครอง


รวมทั้งเพื่อเป็นสถานที่ให้ประชาชนทั่วไป และผู้สัญจรไปมาได้ถวายสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้กำลังพลและประชาชน ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ ที่ทรงเสียสละและทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


โอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นที่ 5 ไร่ ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า พื้นที่ตั้งหน่วยคือส่วนหนึ่งของพื้นที่พักทัพ (ทุ่งยั้งทัพ) และมีความเกี่ยวข้องกับการเดินทัพ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


โดยพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ มีขนาด 2.5 เท่าของพระองค์จริง พระราชอิริยาบถทรงม้าศึก ความสูง 7.35 เมตร หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บรอนซ์ ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม รูปทรงล้านนาเชียงใหม่ สูง 10 เมตร กว้าง 5 เมตร นอกจากนี้ ยังมีภาพจิตรกรรมและประติมากรรม เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดแสดงบริเวณรอบแท่นฐาน และพื้นที่ใต้พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รวมทั้งลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ยังมีลักษณะเป็นลานแปดเหลี่ยม หมายถึงพระบรมเดชานุภาพ แผ่ไปทุกทิศทางทั้ง 8 ทิศ


จากนั้น เวลา 20.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศแล้ว ได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับยังกรุงเทพมหานคร


ข่าวยอดนิยม