ประชาสัมพันธ์

กรุ๊ป ซีอีโอ ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส นั่งแท่นนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยคนใหม่

23 มี.ค. 2564

33 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) คนใหม่ สานต่อพันธกิจพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อไทย เน้น 3 แนวทางสร้างความร่วมมือ และ 3 แนวทางพัฒนาธุรกิจ


22 มีนาคม 2564 กรุงเทพ - เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand หรือ MAAT) รายงานผลการคัดสรรนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยว่า จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ผ่านมาที่ประชุมได้คัดสรรนายกสมาคมฯ คนใหม่ คือ ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไอพีจี มีเดียแบรนด์ส (IPG Mediabrands Thailand) ประเทศไทย


ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมแทน นายไตรลุจน์ นวมะรัตน ที่หมดวาระลง ซึ่งการคัดเลือกนี้มีขึ้นทุก 2 ปี เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารสมาคมมีเดียฯ ผ่านมุมมอง และแนวคิดความคิดใหม่ๆ ในการดำเนินงาน และสานต่อพันธกิจของสมาคม


ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ ได้กล่าวถึงความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกสมาคมมีเดียฯ ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินมาอย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ เป็นองค์กรที่วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด และยังเป็นที่บ่มเพาะนักวางแผนสื่อที่ดีเยี่ยมมาโดยตลอด ทั้งนี้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกทุกหน่วยงาน และที่สำคัญคือคือความเสียสละของนายกสมาคมแต่ละท่าน ที่นำประสบการณ์ที่สั่งสมมาแบ่งปันให้แก่ อุตสาหกรรม


ทีมผู้บริหารไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี

(จากภาพซ้าย-ขวา: 1. คุณนพคุณ สุจริตฉันท์ CGO, IPG Mediabrands Thailand และ CEO, UM Thailand 2. คุณวรรณี รัตนพล Chairman, IPG Mediabrands Thailand 3. ดร. ธราภุช จารุวัฒนะ Group CEO, IPG Mediabrands Thailand และ President of MAAT คนใหม่! และ 4. ดร. สร เกียรติคณารัตน์ CSO, IPG Mediabrands Thailand)


ดร.ธราภุช จารุวัฒนะ ได้แสดงความคิดเห็นหลังจากที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยว่า สิ่งที่ต้องดำเนินการในตอนนี้คือ 3 แนวทางสร้างความร่วมมือ อย่างแรกคือประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนให้อุตสาหกรรมมีเดียในประเทศไทยมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง สองคือการประคองสมาชิกให้ผ่านสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การระบาดของเชื้อโควิด 19 และความผันผวนของสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงนี้ไปพร้อมกัน และสามพัฒนาคนรุ่นใหม่หน้าใหม่เข้ามาสู่วงการ


และอีก 3 แนวทางพัฒนา คือ (1) การเพิ่มศักยภาพนักวางแผนสื่อ (2) ผสานเทคโนโลยี และ(3) สร้างสรรค์สื่อคุณภาพ โดยเมื่อผสานทุกทางเข้าด้วยกันแล้วย่อมจะสร้างสรรค์วงการมีเดียให้มีความเข้มแข็ง และสร้างความท้าทายในการทำงานให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรมให้แข็งแรง สร้างประโยชน์ให้ผู้บริโภค ลูกค้าและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม