พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส

23 มี.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส


วันนี้ เวลา 12 นาฬิกา 14 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังอาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงรองแง็ง ของนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส เป็นการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ ลักษณะการแสดงคล้ายกับรำวง


จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และหัตถกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 14 จังหวัด ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้การส่งเสริมภายใต้ 'โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP' เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ยกระดับภูมิปัญญาการถักทอผ้า และหัตถศิลป์ไทยให้ได้รับการพัฒนาต่อยอดสู่สากล สนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ฟื้นฟูงานศิลปะให้คงอยู่สืบต่อจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีผู้ผลิตงานศิลปาชีพ และผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 4 ถึง 5 ดาว รวม 71 กลุ่ม ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย 53 กลุ่ม และงานหัตถกรรม 18 กลุ่ม นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและสาธิต โดยมีผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่เคยเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำ เมื่อครั้งเสด็จไปทอดพระเนตรงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปี 2562 นำผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุง ต่อยอดมาจัดแสดง รวมถึง นำผลิตภัณฑ์ลวดลาย 'ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่ทรงออกแบบและพระราชทานแก่ช่างทอผ้า พร้อมพระราชทานพระอนุ ญาตให้กลุ่มทอผ้านำไปใช้ และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น เช่น ลวดลายบนผ้าบาติก, ผ้าปัก ผลิตเป็นผ้าคลุมศีรษะของสตรีมุสลิม, ชุดบานง และกระเป๋ากระจูด


ในการนี้ มีพระปฏิสันถารกับผู้ผลิต และผู้ประกอบการ พร้อมพระราชทานคำแนะนำเรื่องการพัฒนากรรมวิธี คุณภาพและลวดลาย เพื่อนำไปพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง- ทั้งนี้ ในการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่จังหวัดนราธิวาส โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปออกหน่วยให้บริการประชาชนด้วย

ข่าวยอดนิยม