ประชาสัมพันธ์

ธ.ก.ส.รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ต่อเนื่องเป็นปี 2 พร้อมเดินหน้ายกระดับชีวิตเกษตรกรไทย

22 มี.ค. 2564

31 view

เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 11.20 - 12.20 น.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมเดินหน้าเพิ่มมาตรฐานการทำงาน ยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย


นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class หรือ TQC ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีสามารถในการแข่งขันระดับโลก ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดและเป็นเครื่องมือในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ


ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปี 2 ซึ่งจากการนำกรอบการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้การของ ธ.ก.ส.บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้


ธ.ก.ส.มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ภายใต้คำมั่นสัญญา Better Life สร้างคุณภาพชีวิตในชนบทที่ดีขึ้น Better Community สร้างชุมชนไทยที่เข็มแข็ง และ Better Pride สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรให้มากยิ่งขึ้นสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/WmKxLa3s2vI

ข่าวยอดนิยม