พระราชสำนัก

ในหลวง มีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.แห่งสาธารณรัฐนามิเบีย

22 มี.ค. 2564

17 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 21 มีนาคม 2564 ความว่า


" ฯพณฯ นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย กรุงวินด์ฮุก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนามิเบีย ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐนามิเบีย จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า "


พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม