พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ที่วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา

22 มี.ค. 2564

37 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หลังจากพิธีเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงเยี่ยมประชาชน ที่ตั้งใจนั่งเรือยนต์ และกระเช้าข้ามฝาก ไปรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดี มีทั้งประชาชนจากหมู่บ้านเกาะวัดนิเวศ ที่บรรพบุรุษ ได้ย้ายมาตั้งรกรากบนเกาะแห่งนี้ นานกว่า 100 ปี และประชาชนจากหมู่บ้าน และตำบลต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงจากจังหวัดใกล้เคียง


โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดอาหารพระราชทาน แจกจ่ายให้กับประชาชน รวมทั้งพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ที่ไปปฏิบัติภารกิจ


หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ประทับเรือยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาศกัลยาณี จากท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ ไปยังท่าเทียบเรือตำหนักแพ พระราชวังบางปะอิน เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวยอดนิยม