พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุสามเณร เจ้าคุณพระสินีนาฏ โดยเสด็จ

21 มี.ค. 2564

28 view

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ: ช่อง 33 จันทร์ - ศุกร์ เวลา 05.30 - 08.00 น.

วานนี้ เวลา 17.43 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนา วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร พร้อมทั้งทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร


ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย เมื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่ง ถึงยังท่าเทียบเรือหน้าวัดนิเวศธรรมประวัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนข้าราชการทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ


จากนั้นประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธี หน้าอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ บูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล แล้วทรงเปิดอาคารวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร


ซึ่งทางวัดฯ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร จัดตั้งขึ้น ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2555 เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก ในปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นพระภิกษุ สามเณร ได้ศึกษาต่อและเป็นการขยายโอกาส ด้านอาชีวศึกษา ให้กับพระภิกษุ สามเณร

ข่าวยอดนิยม