พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมอุบลรัตนฯ เปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จ.หนองบัวลำภู

20 มี.ค. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา​ สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ทรงเปิดชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน และ ศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการ TO BENUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน​ และพัฒนาให้นักเรียน กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก ตามพระดำริ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" โดยจัดตั้งชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ขึ้นเมื่อปี 2546 ดำเนินงานในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่สอนน้อง ภายใต้กรอบ TO BE WE ชนะ สำหรับศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน ฯ ดำเนินงานภายใต้แนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ"​ บริการให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุข เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี กิจกรรมฝึกอาชีพ และกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ แต่ละกิจกรรมได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นอย่างดี


จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE​ ของจังหวัดหนองบัวลำภู​ ปัจจุบันมีสมาชิก​ 32,794 คน​ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนสำนักงานคุมประพฤติ รวม 93 ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 24 แห่ง โดยเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 1​


ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน และพระราชทานเงินเข้าโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน แก่ เลขาธิการมูลนิธิ ทู บี นัมเบอร์ วัน พร้อมกันนี้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำ เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภู​


จากนั้น ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต ทู บี นัมเบอร์ วัน ร่วมกับทู บี นัมเบอร์ วัน ไอดอล ทั้งนี้จากการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE มาตลอดระยะเวลา 18 ปี ของจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ​

ข่าวยอดนิยม