ไอที

พาดูโครงการ 'ดิจิทัลวัคซีน' รู้เท่าทันภัยโลกไซเบอร์

19 มี.ค. 2564

33 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ในยุคที่ข่าวสารมากมาย จนแยกได้ยากข่าวข่าวไหนจริง-ปลอม Daily C3 จะพาไปดูการป้องกันข่าวปลอม หรือ เฟคนิวส์


สารพัดกลโกงในยุคนี้พัฒนาไปมาก แต่หากเรามีภูมิคุ้มกันมากพอก็คงพอช่วยได้ จึงอยากพาไปรู้จักโครงการ ดิจิทัลวัคซีน เพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ ให้เท่าทันเทคโนโลยี สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ลดปัญหาสังคม เป็นการให้ความรู้บนเว็บไซต์ รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่สอดแทรกความรู้ โยมุ่งเน้นไปที่นักเรียน นักศึกษา ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ


นอกจากนั้นยังต่อยอดเป็นชุมชนออนไลน์ ให้คนที่สนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างภูมิความรู้ให้กบคนทุกกลุ่ม ที่สำคัญยังปลูกฝังความคิดการเป็นพลเมืองดิจิทัลคุณภาพ ซึ่งก็จะเป็นกำลังสำคัญในการ กระจายดิจิทัลวัคซีนไปยังคนอื่นให้รู้เท่าทันภัยจากโลกโซเชียล

ข่าวยอดนิยม