ประชาสัมพันธ์

PEA สนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โครงการหลวง

19 มี.ค. 2564

11 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA มอบเงินสนับสนุน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ต่อยอดนวัตกรรมภาคการเกษตรไทย


นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบเงินจาก นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จำนวน28,578,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


โดย PEA สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ในพื้นที่ตั้งโครงการแห่งใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ ทั้งในและนอกอาคาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้าแรงสูง ภายนอกอาคาร , ปักเสาคอนกรีต ขนาด 12 เมตร พาดสายเคเบิ้ลอากาศแรงสูง ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร , ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ภายนอกอาคารชนิดความสูญเสียต่ำ ขนาด630 KVA 500 KVA โดยติดตั้งบนนั่งร้านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ, ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน พร้อมชุดระบบควบคุมภายในอาคาร ขนาด 500 KVA , และขนาด 400 KVA , ติดตั้งแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ อุปกรณ์เครื่องวัดแรงดัน กระแส กำลังไฟฟ้า พร้อมระบบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน เพื่อควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร , ติดตั้งระบบบ่อพักสายไฟฟ้า ท่อเดินสายไฟฟ้า และระบบสายเมน และสายป้อน ทั้งในอาคารและนอกอาคาร


นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบแสงสว่าง ภายในพื้นที่โครงการ เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า, อุปกรณ์ป้องกันตัดตอน และดวงโคมแบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า ชนิด LED ทั้งชนิดFlood Light พร้อมก้านปรับระดับและมุมได้ , ชนิด 14 วัตต์ สำหรับโคมไฟสนาม ติดตั้งบนฐานคอนกรีต พร้อมระบบสายดิน , ชนิดติดตั้งบน หัวเสา และโคมไฟถนน


ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนางานด้านเกษตร นำไปเผยแพร่แก่เกษตรกรไทยให้ได้ใช้งานวิชาการเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/d2jA2dyD5J0

ข่าวยอดนิยม