พระราชสำนัก

องคมนตรีจอม ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ตราด

19 มี.ค. 2564

49 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย รองเลขาธิการ กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พื้นที่จังหวัดตราดซึ่งมี 7 โครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ที่ดำเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ยังประโยชน์ให้กับประชาชนได้สูงสุด และมีแผนพัฒนาให้มีความจุมากขึ้น


โอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ราชการุณย์ฯ ที่มีพื้นที่ป่าชายเลน ที่ได้รับการฟื้นฟูให้อุดมสมบูรณ์ มีฝายกั้นน้ำ ช่วยบริหารจัดการน้ำจืด น้ำเค็ม และมีพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้ศูนย์ราชการุณย์ฯ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัยสู้รบ ต่อมาสภากาชาดไทยได้ขอให้กองทัพเรือเข้าดูแล และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สภานายิกาสภากาชาดไทย มีพระราชดำริ ให้สภากาชาดไทยดำเนินการพัฒนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สภากาชาดไทยได้อนุมัติ ให้จังหวัดตราดใช้ศูนย์ราชการุณย์ เป็นสถานกักตัวเพื่อเฝ้ารอดูอาการ


ในช่วงบ่าย องคมนตรี ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 536 พร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่เสียสละปกป้องประเทศชาติ พร้อมกันนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองเขาล้าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองใหญ่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อส่งน้ำสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในศูนย์ราชการุณย์ และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับหน่วยปฏิบัติเฉพาะกิจ ทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองมะนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรตำบลไม้รูด ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ใช้น้ำ บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างทั่วถึง

ข่าวยอดนิยม