พระราชสำนัก

องคมนตรีไพบูลย์ มอบถุงพระราชทาน แก่ จนท.จากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

19 มี.ค. 2564

10 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจ ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4516 อำเภอระแงะ ,ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4904 อำเภอจะแนะ , สถานีตำรวจภูธรศรีสาคร ,ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4615 อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 2007 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ตั้งใจ และทุ่มเทเพื่อประเทศชาติ


ในตอนบ่าย องคมนตรี เดินทางไปร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ห้องประชุมค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และไปร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


ต่อจากนั้น เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ ร้อยตำรวจเอก พนมกร แซ่ฮอน กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 อาสาสมัครทหารพราน ทิวากร บุญแสน กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และอาสาสมัครทหารพราน สกล ปัญญา กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

ข่าวยอดนิยม