พระราชสำนัก

องคมนตรีพลากร มอบถุงพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่ราษฎรกลุ่มบ้านปิยะมิตร 1 จ.ยะลา

19 มี.ค. 2564

8 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่วัดพุทธาธิวาส อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งวัดพุทธาธิวาส เดิมชื่อ วัดเบตง มีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานนาม มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรม


จากนั้น องคมนตรี เดินทางไปยังบ้านปิยะมิตร 1 ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 60 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรกลุ่มบ้านปิยะมิตร 1 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ สร้างความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎร หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านยุทธศาสตร์แนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง เมื่อปี 2531 ในพื้นที่ 3,250 ไร่ มีระยะเวลาสัญญา 30 ปี ปัจจุบันมีประชากร 305 คน ซึ่งมีการตั้งกลุ่มอาชีพ อาทิ กลุ่มสมุนไพรปิยะมิตร 1 และตั้งศูนย์เพื่อรับซื้อสมุนไพรของสมาชิก ที่มีสมาชิก 210 ครัวเรือน


นอกจากนี้ ยังจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร 1 ที่ชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีกลุ่มปลูกผักน้ำ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานทุนทรัพย์ สร้างบ่อปลูกผักน้ำ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้สร้างอาชีพในชุมชน ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น

ข่าวยอดนิยม