พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้าฯ

19 มี.ค. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง นำคณะกรรมการร้านกาชาด กระทรวงการคลัง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย


นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำ คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัทในกลุ่ม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดและการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ เครื่องฟอกอากาศ กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสเปรย์แอลกอฮอล์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย


ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานคณะกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้


1.นางสาววิชุรัตน์ สกุลภาพทอง ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2557 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาช่องปาก จากวิทยาลัยทันตกรรม มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา


2.นายวรรธนัย ปุณยนภากุล ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อในหลักสูตรโปรแกรมรวม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตในการวิจัยทางทันตกรรมและการศึกษาขั้นสูงสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ณ โรงเรียนเวชศาสตร์ทันตกรรม มหาวิทยาลัยทัฟส์ สหรัฐอเมริกา

ข่าวยอดนิยม