พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงเปิดโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ที่ จ.ขอนแก่น

18 มี.ค. 2564

30 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไป ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดขอนแก่น และทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วัน และศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน ที่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อำเภอกระนวน ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ การเป็นขอนแก่น Smart City เพื่อพัฒนาเด็ก และเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 6โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ชนะเลิศระดับประเทศในปี 2562 ส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนฯ นั้น เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ มีอาสาสมัคร 120 คน มีแนวปฏิบัติ 3 ฮัก ได้แก่ ฮักเจ้าของ คือ ส่งเสริมให้สมาชิกรัก และเห็นคุณค่าในตัวเอง ,ฮักกัน คือ สนับสนุนให้สมาชิกส่งเสริม เติมเต็ม แบ่งปันน้ำใจให้แก่กัน , ฮักสถาบัน คือ การรัก เคารพ ให้เกียรติแก่สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้ พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น และมณฑลทหารบกที่ 23 เฝ้า เพื่อพระราชทานกำลังใจ พร้อมกับพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน ให้จัดการปัญหาอย่างเหมาะสมจากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามพระดำริ ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่น มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน กว่า 460,000 คน มีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ และสำนักงานคุมประพฤติ รวม 1,476 ชมรม

ข่าวยอดนิยม