พระราชสำนัก

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยัง ปธน.แห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริก

18 มี.ค. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคม 2564 ความว่า " ฯพณฯ นายไมเคิล ดี. ฮิกกินส์ ประธานาธิบดีแห่งไอร์แลนด์ กรุงดับลิน ในโอกาสวันที่ระลึกนักบุญแพทริกของไอร์แลนด์ ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดี มีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวไอร์แลนด์ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนม ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะยังคงดำเนินก้าวหน้าต่อไป อีกทั้งจะช่วยส่งเสริม และเพิ่มพูนความร่วมมือ ในกิจการด้านต่าง ๆ อันก่อเกิดประโยชน์ร่วมกันในภายภาคหน้า"พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม