เศรษฐกิจ

#เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 - #เที่ยวทั่วไทย เข้า ครม.อังคารหน้า

17 มี.ค. 2564

108 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

ชัดเจนแล้ว! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 และทัวร์เที่ยวไทย จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแน่นอน


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้นำข้อสรุปมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 เข้าที่ประชุมคณะกลั่นกรองเงินกู้ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการฯ รับทราบรายละเอียดแล้ว และยืนยันว่า จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าแน่นอน


-โดยเพิ่มสิทธิ์ให้อีก 2 ล้านสิทธิ์ ส่วนเงื่อนไขวงเงินและวอซเช่อร์ 900 บาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีการปรับเงื่อนไขเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น ต้องจองที่พักล่วงหน้า 7 วัน การเรียกดูเอกสาร หลักฐานการจอง เทียบกับสถิติการจองโดยเฉลี่ยในพื้นที่ รวมถึงอัตราค่าที่พัก ก่อนที่จะโอนเงินให้ผู้ประกอบการ เป็นต้น และขยายการใช้สิทธิ์ได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม หากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ก็จะเริ่มใช้ได้ทันที


เช่นเดียวกับโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกัน โดยทัวร์เที่ยวไทย ปรับรูปแบบมาจาก “เที่ยวไทยวัยเก๋า” สนับสนุนให้คนไทยออกเดินทางมากขึ้นในวันธรรมดา ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในสัดส่วน 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อทริป ในวงเงิน 12,500 บาทขึ้นไป ให้สิทธิบริษัททัวร์นำเที่ยวรับบริการผู้ร่วมโครงการได้ 3,000 คน ต่อ 1 บริษัท รวม 1 ล้านคน เบื้องต้นจะให้สิทธิ์ระยะเวลา 3 เดือนสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/2SE3upK-rrk

ข่าวยอดนิยม