พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับ

17 มี.ค. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้


วันนี้ (17 มี.ค.64) เวลา 9 นาฬิกา 2 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. และผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2563 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร 


ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 ที่มีแนวโน้มยกระดับขึ้น คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จึงปรับรูปแบบการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18 เป็นแบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ภายใต้แนวคิด "หนังสือดิ้นได้ไปออนไลน์" ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2563 ทาง www.ThaiBookFair.com มีสำนักพิมพ์มากกว่า 200 แห่งร่วมนำเสนอหนังสือจำนวนมากให้เลือกสรร นอกจากนี้สามารถรับชมกิจกรรมสำคัญทางเฟซบุ๊กเพจ Book Thai และยูทูบภูแบ๊ต ของสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เช่น นิทรรศการวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 นิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ "หนังสือดีมีชีวิต" มีการจัดรายการสด และกิจกรรมจากนักคิดนักเขียนชื่อดัง รวมทั้งการจัดอบรมสัมมนาตลอด 24 ชั่วโมง 


ต่อมาเวลา 14 นาฬิกา 4 นาที เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย นำคณะกรรมการอำนวยการ ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และคณะกรรมการสนับสนุนการปฏิบัติงานร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 


พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำ คณะผู้บริหารศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงาน "ไบเทคฮาล์ฟ มาราธอน 2563" สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบกองทุน "บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)" ในมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2564 สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปี 2564 และสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในโครงการ "บัณฑิตคืนถิ่น" ปีการศึกษา 2564


นายชยวงศ์ โปษยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจและนิเทศสัมพันธ์ บริษัท เอ็นพี บี 5 (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุน การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สำหรับใช้ในโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ 


นางสาวรดาณัฐ อุปนิชากร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำ ผู้บริหาร บริษัท อีดีไอ โกลบัล แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮิโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถไถพรวนดิน 5G เพื่อพระราชทานให้แก่ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านแซว ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย และโครงการ "ร.ด.พันธุ์ดี ต้นแบบสถานศึกษา ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ" หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยาติดตามผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/QOj7FpGw7p8

ข่าวยอดนิยม