พระราชสำนัก

องคมนตรีชลิต เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบผู้ประสบวาตภัย จ.ปราจีนบุรี

15 มี.ค. 2564

25 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์ความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 488 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย โดยจะเชิญถุงพระราชทานฯ ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัย ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ ที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรให้รับทราบและในโอกาสนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ตำบลกบินทรบุรี และตำบลเมืองเก่า ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตประกอบสัมมาอาชีพ เป็นปกติสุขได้ต่อไป ซึ่งราษฎรที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูง กำลังอ่อนปกคลุมภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตร ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหาย ซึ่งขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายสู่สภาวะปกติแล้ว โดยทางจังหวัด ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กร มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน และสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

ข่าวยอดนิยม