พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร ไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส

14 มี.ค. 2564

11 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพร ไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2564 ความว่า "สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส นครรัฐวาติกัน ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันครบรอบสมณภิเษกพระคุณเจ้า ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพระคุณเจ้าทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระสำราญตลอดไป"พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม