พระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินกลับ หลังทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์-เปิดอาคารที่ทำการศาล จ.พิษณุโลก

14 มี.ค. 2564

41 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

วันที่ 12 มี.ค. เวลา 19.56 น. หลังจากทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาล จังหวัดพิษณุโลกแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากอาคารที่ทำการศาล ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 โดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ส่งเสด็จเวลา 20.07 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร มีข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ส่งเสด็จ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกหลายครั้ง เช่น ปี 2519 ทรงเยี่ยมทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม ณ ฐานปฏิบัติการพื้นที่อำเภอนครไทย, ปี 2521 ทรงนมัสการพระพุทธชินราช ขณะทรงผนวช, ปี 2547 ทรงปิดทองที่พระพักตร์พระพุทธชินราช เป็นปฐมฤกษ์ ในการลงรักปิดทอง ครั้งที่ 3 ถวายเป็นพุทธบูชา และในปี 2564 นี้ นับเป็นครั้งแรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิษณุโลก หลังจากทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยประชาชนชาวพิษณุโลกต่างรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อชื่นชมพระบารมีบริเวณท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และศาลจังหวัดพิษณุโลกในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมกับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 และอาหารพระราชทานแก่ประชาชน ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพ จากกองทหารเกียรติยศ แล้วจึงประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีกลับกรุงเทพมหานคร

ข่าวยอดนิยม