พระราชสำนัก

องคมนตรีชลิต ประชุมบริหารจัดการ และแผนพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง

12 มี.ค. 2564

16 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ ร่วมกับ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ ประกอบด้วย การแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ และติดตามการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ ของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุนสำรองค่าชดเชย และแผนพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ ประจำปี 2564เดิมบริเวณน้ำพุร้อนสันกำแพงมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า และมีบ่อน้ำร้อนธรรมชาติ ลักษณะของน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแบบไกเซอร์ คือลักษณะของน้ำใต้ดิน ที่ได้รับความร้อนจากหินเหลวความร้อนสูง และแทรกตามรอยแตกร้าวของหินขึ้นมาบนดินเป็นน้ำพุร้อนความสูงมากกว่า 10 เมตร มีระดับอุณหภูมิจากใต้ดิน 105 องศาเซลเซียส ช่วงปี 2515-2526 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต มีโครงการสำรวจน้ำพุร้อนสันกำแพง เพื่อนำความร้อนใต้พิภพมาผลิตกระแสไฟฟ้า และพบว่าต้องใช้ต้นทุนสูงมาก ไม่คุ้มกับการลงทุนจึงยกเลิกโครงการ ก่อนที่คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง มีมติปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และในปี 2527 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมทุนดำเนินการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการบริหารกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวยอดนิยม