พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก จ.นครราชสีมา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

12 มี.ค. 2564

14 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุมวังสระปทุม ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการทอดพระเนตรการดำเนินงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดจากวังสระปทุม พร้อมกันกับที่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราม 8 และกองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้กรมพลาธิการทหารบก ได้เข้าร่วมโครงการทหารพันธุ์ดี เมื่อปี 2562 มีพื้นที่ดำเนินงาน 120 ไร่ ของแผนกส่งกำลังเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก อำเภอปากช่อง ดำเนินการสร้างทหารพันธุ์ดี ผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อช่วยเหลือกำลังพล และประชาชนรอบค่าย โดยมีโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน 4 สายพันธุ์ สำหรับนำไปปลูกและขยายพันธุ์ ได้แก่ บวบงู ,บวบเหลี่ยม ,มะเขือยาว และมะเขือเปราะเจ้าพระยา โรงตากเมล็ดพันธุ์ พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ได้นำผลผลิตที่ได้จากโครงการไปจำหน่าย ช่วยเหลือประชาชนรอบค่าย ในราคาย่อมเยา และยังทำการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง จำนวน 2 ไร่ ซึ่งผลผลิตดี สามารถเก็บได้วันละ 15-20 กิโลกรัมนอกจากนี้ ยังดำเนินการทดลองปลูกพืชเมืองหนาว อาทิ โรสแมรี่ ,เมล่อนชาแมร์ ,มะเขือเทศพันธุ์สแนคสลิม ผักสลัด และขยายพันธุ์มะนาวโดยการตอนกิ่ง ซึ่งได้รับพระราชทานกิ่งพันธุ์จำนวน 120 ต้น ทดลองปลูกลงดิน และในบ่อซีเมนต์ พบว่าการปลูกในบ่อซีเมนต์ได้ผลดีกว่า สามารถกำหนดการออกผลในช่วงขาดแคลนมะนาวได้ ทำให้ขายได้ราคา และยังได้สนองพระราชกระแส ในการแปรรูปน้ำเห็ดหลินจือที่เดิมมีรสขม ผสมกับน้ำมะนาว และเกลือ ทำให้มีรสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อร่างกายทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ซึ่งมีประชาชนจากหมู่บ้านท่างอย และหมู่บ้านซับม่วง เข้ามาเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัย และนำกลับไปปลูกที่บ้าน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน เมื่อเหลือจากการรับประทาน สามารถนำผลผลิตกลับมาจำหน่ายที่ร้านค้าของโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นผักที่มีความสด สะอาด อร่อย และมีราคาถูก ทั้งนี้ โครงการทหารพันธุ์ดี มีกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ ที่นำความรู้จากโครงการฯ กลับไปประยุกต์ใช้และต่อยอดที่ภูมิลำเนาของตนเองด้วยนอกจากนี้ กรมการสัตว์ทหารบก ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบก อาทิ โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็กเบงกอล ที่ได้รับพระราชทานจากโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย เป็นพ่อพันธุ์ 12 ตัว และแม่พันธุ์ 8 ตัว ปัจจุบัน ผลิตลูกแพะได้ 25 ตัว ซึ่งได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่ 8 ราย รายละ 2 ตัว ส่วนลูกแพะที่เหลือ ขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ จำนวน 4 ตัว และอีก 5 ตัวจะมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป ส่วนโครงการเลี้ยงหมูป่า ปัจจุบันมีหมูป่า เพศผู้ 2 ตัว และเพศเมีย 8 ตัว ยังไม่มีผลผลิต นอกจากนี้ โครงการปลูกหญ้า 4 สายพันธุ์ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ดำเนินการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง หญ้าแพงโกล่า หญ้ากินนี่สีม่วง และหญ้ารูซี่ สามารถเลี้ยงสัตว์ในโครงการฯ ได้อย่างพอเพียง และได้ผลิตหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน เพื่อเป็นเสบียงสัตว์ จำหน่ายหญ้าตัดสด รวมทั้ง ได้จำหน่ายหญ้าสดและหญ้าฟ่อนแห้ง เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในโครงการฯ ด้วยสำหรับโครงการผลิตเมล็ดพืชบำรุงดิน สำหรับสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี แผนกส่งกำลังเสบียงกองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก ได้ปลูกปอเทือง 10 ไร่ และถั่วพร้า 5 ไร่ เพื่อใช้ปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน และโครงการปุ๋ยหมักมูลล่อ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่นำมูลล่อและเศษใบไม้ภายในหน่วย นำมาหมักกองรวมกันและผ่านกระบวนการย่อยสลายโอกาสนี้ เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคเนื้อ เพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 50 ตัว เพื่อพระราชทานแก่ราษฎร ที่ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และปุ๋ยมูลล่อ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามพระราชอัธยาศัย เป็นจำนวน 80 ตันต่อปีต่อจากนั้น เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เข้ารับพระราชทานพันธุ์ปลา จำนวน 9,000 ตัว ซึ่งศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ กองพลทหารราบที่ 6 น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เพื่อปล่อยลงสู่สระเก็บน้ำในพื้นที่โครงการฯ รวมทั้ง เจ้ากรมการสัตว์ทหารบก เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ในการนี้ ได้มีพระราชดำรัสกับทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบกว่า ทรงยินดีที่ได้มาพบปะกันในรูปแบบใหม่ทางออนไลน์ และทรงขอบใจที่กรมพลาธิการส่งผัก และเจ้าหน้าที่มาช่วยทำผักดองวังสระปทุม จำหน่ายในงานกาชาดที่ผ่านมา

ข่าวยอดนิยม