ประชาสัมพันธ์

กลุ่มเซ็นทรัลระดมทุนวิจัย 'ไฟท์โควิด' ต่อยอดวัคซีนโดยแพทย์ไทย

11 มี.ค. 2564

18 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 15.45 - 16.45 น.

กลุ่มเซ็นทรัล เปิดโครงการ "ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19" ระดมทุนครั้งประวัติศาสตร์ ต่อยอดการวิจัยและพัฒนากระบวนการรักษาและป้องกันโรคที่เกิดจากโควิด-19 ให้สำเร็จลุล่วง โดยแพทย์ไทย เพื่อคนไทย


นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เปิดเผยว่า กลุ่มเซ็นทรัลและบริษัทในเครือตระหนักถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง จึงได้ร่วมสร้างปรากฏการณ์การวิจัยและพัฒนาของนักวิจัยไทยให้ประสบความสำเร็จ ด้วยการเปิดตัวโครงการ ทำด้วยใจ ไฟท์โควิด-19 (Help Thai Fight COVID-19) ภายใต้โครงการเพื่อสังคมหลัก "เซ็นทรัลทำ – ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ" เชิญชวนประชาชน ภาคีเครือข่าย คู่ค้า ร่วมกันระดมทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม "ยาทำลาย กระบวนการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรน่า และวัคซีนป้องกันโรค" โดยฝีมือแพทย์ชาวไทย มอบผ่านแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ โดยมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม 64 


ทั้งนี้ การระดมทุนดังกล่าวจะถูกนำไปส่งเสริมการวิจัยผ่าน 3 หน่วยงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมสมทบทุน ได้ที่ บัญชี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 002-2-84631-9 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด E-donation ณ จุดต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า ในเครือกลุ่มเซ็นทรัล หรือ กล่องรับบริจาค บริเวณจุดชำระเงินค่าสินค้า หรือจุดประชาสัมพันธ์ในศูนย์การค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล


รายละเอียด และ ช่องทางการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่ www.centralgroup.com/th/help-thai-fight-covid19

หรือ สมทบทุนผ่านเว็บไซต์ ทำดี www.tham-dee.com/projects/help-thai-fight-covid19สามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/4-PrGZi6AL8

ข่าวยอดนิยม