การเมือง

จับตาวันนี้ ศาลรธน.นัดวินิจฉัย รัฐสภามีอำนาจแก้ไขรธน.ทั้งฉบับหรือไม่

11 มี.ค. 2564

29 view

เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 11.20 - 12.20 น.

วันนี้แล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่ารัฐสภามีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้หรือไม่


โดยองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มประชุมเมื่อเวลา 9.30 น. เพื่อลงมติในคดีที่ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ และ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา เสนอให้ศาลฯวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. ขึ้นมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ว่าสามารถทำได้หรือไม่


สำหรับแนวทางคำวินิจฉัยหลัก ๆ แบ่งได้เป็น 2 ทาง คือ

1.วินิจฉัยว่า รัฐสภามีอำนาจ แก้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งศาลอาจจะกำหนดรายละเอียดเงื่อนไขมาด้วย เช่น ต้องไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครอง หรือ ต้องไปทำประชามติก่อน

2.วินิจฉัยว่า รัฐสภาไม่มีอำนาจ แก้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่


แต่ก็มีนักวิชาการบางท่านมองว่าศาลอาจจะยกคำร้อง เพราะเห็นว่าเป็นอำนาจของรัฐสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ


นายไพบูลย์ ผู้ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย กล่าวว่า หากศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเช่นไรก็น้อมรับ ทั้งนี้หากศาลฯเห็นว่ารัฐสภามีอำนาจดำเนินการได้ ก็จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่ 3 ในวันที่ 17 มีนาคม นี้ ซึ่ง ส.ส. และ ส.ว. ก็มีเอกสิทธิ์ที่ในการลงมติว่าจะเห็นชอบให้มี ส.ส.ร.มาร่างรัฐธรรมนูญใหม่หรือไม่


ต้องรอดูว่าวันนี้ศาลจะมีมติออกมาอย่างไร ซึ่งก็มีการมองว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญจะส่งผลต่อสถานการณ์การเมืองนับจากนี้ใน 2 ทิศทาง คือ อาจจะทำให้ผ่อนคลายลง หรือเกิดการเผชิญหน้ากันมากขึ้นสามารถดูข่าวทาง Youtube ได้ที่ : https://youtu.be/b7tNA0enFS0

ข่าวยอดนิยม