พระราชสำนัก

องคมนตรีจรัลธาดา ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนมีนาคม 2564

11 มี.ค. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 ซึ่งนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน ของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำระบบไฟฟ้าชุมชนแบบอัจฉริยะ ที่ผสมผสานระหว่างไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทน มาใช้ในพื้นที่ โดยนำพลังงานน้ำจากน้ำตกสิริภูมิไปผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง เพื่อพัฒนาส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งผันน้ำไปใช้ในบ่อเลี้ยงปลาเทร้าต์ ปลาสเตอร์เจี้ยน ที่หน่วยวิจัยประมงที่สูง ดอยอินทนนท์นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือราษฎร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโครงการหลวงในรัชกาลปัจจุบัน ที่นำรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดล มาพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น ความยากจน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยจัดทำแปลงสาธิต และจุดถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาอาชีพ ทำโครงการวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เป็นธนาคารอาหารชุมชน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสม ต่อการปลูกฟื้นฟูแหล่งอาหาร และเสริมรายได้แก่ครัวเรือนสำหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนากัญชง หรือเฮมพ์ ตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พัฒนาพันธุ์กัญชงจำนวน 4 สายพันธุ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ และมีแผนปรับปรุงพันธุ์กัญชง เพื่อให้มีสารที่มีสรรพคุณทางยา ตลอดจนศึกษาต้นทุน และความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์

ข่าวยอดนิยม