พระราชสำนัก

องคมนตรีอำพน เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น

11 มี.ค. 2564

7 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชนบท พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 996 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย โดยจะเชิญถุงพระราชทานฯ ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ต่อไป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ ในการนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ทุกคนรับทราบพร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย และผู้ถูกผลกระทบในพื้นที่ตำบลชนบท อำเภอชนบท จำนวน 10 ครอบครัว พร้อมทั้งพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุข ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่น ได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 มีนาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้ประชาชนใน 10 อำเภอเดือดร้อน มีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย จำนวน 996 ครัวเรือน วัด 4 แห่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย และสั่งการให้นายอำเภอ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน ระดมให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้าน สิ่งปลูกสร้าง และสำรวจความเสียหาย เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจที่ดี และกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุข

ข่าวยอดนิยม