พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์

11 มี.ค. 2564

121 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังอาคารโรงโขน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชทานประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ,โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(หญิง),โรงเรียนช่างฝีมือในวัง(ชาย) ,โรงเรียนพระดาบส , ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ,กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ,โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พร้อมกันนี้ได้พระราชทานทุนการศึกษา พระราชทานรางวัลเรียนดี ประกาศนียบัตรแก่นักเรียน และนักศึกษา จำนวน 208 คนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปิดทำการสอนเป็นปีที่ 39 นับเป็นโรงเรียนต้นแบบแก่สถานศึกษาอื่น ในหลายด้าน โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และงานช่างฝีมือด้านต่าง ๆ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และพระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวยอดนิยม